Δράσεις – συμμετοχές

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, υποστήριξης που αφορούν στη δράση του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» και στη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης (ανά διοργανωτή και ημερομηνία διεξαγωγής)

2017

2016

2015

2014

2013

2012