Εμβολιασμοί παιδιών ΡΟΜΑ Νέας Αλικαρνασσού

Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σε θέματα Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιεί μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των Φύλων) και του Κέντρου Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Νέας Αλικαρνασσού, με την υποστήριξη του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», δράση για τον  εμβολιασμό  παιδιών του καταυλισμού Νέας Αλικαρνασσού στις 21, 23 και 28  Ιανουαρίου 2012.

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος ενός προγράμματος εμβολιασμών  που έχει καταρτιστεί στο πλαίσιο σχεδιασμού για την προαγωγή της υγείας των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης