Αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για διάθεση χώρου

Ηράκλειο, 19/06/2012

Αρ. Πρωτ.:13

Προς: Πρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Ε. Στεφάνου

Κοιν.:
1. Αντιπρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Γ. Τζιρίτα
2. Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Κρήτης, κ. Α. Μαργιωρή 

Θέμα: Αίτημα για διάθεση χώρων

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,

Όπως ίσως σας είναι γνωστό, στην πόλη μας έχει ιδρυθεί ο Σύλλογος «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», με δράση πρώτης προτεραιότητας την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου & Φαρμακείου Αλληλεγγύης, με σκοπό την δωρεάν παροχή στοιχειώδους πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους-άπορους κατοίκους του Δήμου μας. Το Κοινωνικό Ιατρείο & Φαρμακείο Αλληλεγγύης λειτουργούν ήδη, φιλοξενούμενα προσωρινά σε χώρο του Δήμου Ηρακλείου, στην Αλικαρνασσό. Σας επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό κείμενο.

Επειδή οι ανάγκες της παραπάνω δομής βαίνουν ολοένα αυξανόμενες και ο χώρος φιλοξενίας της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτές, για τούτο σας παρακαλούμε, εφόσον είναι δυνατόν, να εξετάσετε τη δυνατότητα διάθεσης χώρων για τη στέγασή της, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών (φως, νερό, τηλέφωνο) από το Παν/μιο Κρήτης. Ανάλογο αίτημα έχουμε υποβάλει εδώ και καιρό και σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα και αναμένουμε απάντησή τους.

Οι χώροι που αναζητούνται καλό θα ήταν να αντιστοιχούν σε: 1 Γραμματεία, 1 Αναμονή, 1 Φαρμακείο, 3 Ιατρεία, 1 Εξεταστήριο, 1 Οδοντιατρείο, 1 Κουζίνα και 2 WC.

Παρακαλούμε και για τη δική σας αρωγή.

Σας ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με αλληλεγγύη,
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης