3ο Μονοθεματικό Συνέδριο: «Κρίσεις και Καταστροφές: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

Η Ελληνική Ψυχιατρικής Εταιρεία διοργανώνει το 3ο Μονοθεματικό Συνέδριο «Κρίσεις και Καταστροφές: Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις», 6-9 Μαρτίου 2013 στο Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγιεινής, τον οργανισμό που έχει θεσπίσει την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και κάθε φορά καθορίζει το θεματικό της περιεχόμενο.

Κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου, είναι οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, εξετάζονται και οι επιπτώσεις των φυσικών και των ανθρωποπροκαλούμενων καταστροφών, που δεν έχουν παύσει να μαστίζουν τον κόσμο σε οικουμενικό επίπεδο.

Στο Συνέδριο συμμετέχει και το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου».
07 Μαρτίου – Workshop 2:  «Κοινωνικά ιατρεία. Μια νέα μορφή παρέμβασης στην κρίση».
Εισηγητής: κ. Μπατσαλιάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ηρακλείου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, κλικ εδώ.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης