Συνάντηση Νοσηλευτών Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013, στις 18:00, έχουν συνάντηση στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης οι νοσηλευτές που εμπλέκονται στη λειτουργία του. 

Σ΄ αυτήν τη συνάντηση είναι ευπρόσδεκτοι και όποιοι άλλοι νοσηλευτές επιθυμούν να ενημερωθούν ή/και να εμπλακούν στη δράση μας!

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης