Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης: «Στατιστικά στοιχεία για το πρώτο έτος λειτουργίας»

Στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης εξυπηρετήθηκαν το πρώτο έτος λειτουργίας, δηλαδή τη χρονική περίοδο 20.04.2012 – 30.04.2013, από εθελοντές, μέλη ή φίλους του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», με αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια και χωρίς καμία οικονομική, πολιτική, κομματική ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση, κατεύθυνση, εποπτεία ή υστεροβουλία, 595 ασθενείς, εκ των οποίων οι 307 ήταν ενήλικες και τα 288 παιδιά.

Αναλυτικά στοιχεία

A. Στοιχεία εξυπηρέτησης: 

Η κατανομή των ασθενών ανά ιατρείο, με βάση την πρώτη επίσκεψή τους, έχει ως εξής: Παθολογικό: 48,4%, Παιδιατρικό: 44,4%, Ψυχιατρικό: 5,2% και Ψυχολογικό: 2%.

20.04.2012 – 30.04.2013a

Επισημαίνεται ότι ύστερα από την πρώτη επίσκεψη, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακολούθησαν επανεξετάσεις στο ίδιο ιατρείο ή και παραπομπές, είτε στα άλλα βασικά ιατρεία είτε σε ιατρεία άλλων ειδικοτήτων (σε ιατρεία ιδιωτών γιατρών ή σε ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, που επίσης εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους).

Στα βασικά τέσσερα ιατρεία πραγματοποιήθηκαν συνολικά 747 επισκέψεις. Ειδικότερα, 363 στο Παθολογικό, 312 στο Παιδιατρικό, 55 στο Ψυχιατρικό και 17 στο Ψυχολογικό.

20.04.2012 – 30.04.2013b

Σημαντικός είναι ο αριθμός των συνταγογραφήσεων που πραγματοποιήθηκαν και εκτελέστηκαν από το φαρμακείο του ιατρείου. Πρόκειται για περί τις 1000 συνταγογραφήσεις. Επίσης, στο Παιδιατρικό πραγματοποιήθηκαν 236 εμβολιασμοί.

20.04.2012 – 30.04.2013c

B. Προφίλ εξυπηρετούμενων 

Φύλο:
Εξυπηρετήθηκαν άνδρες /αγόρια σε ποσοστό 44,3% και γυναίκες /κορίτσια σε ποσοστό 55,5% (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 0,2%).

20.04.2012 – 30.04.2013d

Ηλικία:
Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών για κάθε ιατρείο έχει ως εξής: στο Παθολογικό: 44 έτη, στο Ψυχιατρικό: 40 έτη, στο Ψυχολογικό: 33 έτη και στο παιδιατρικό: 7 έτη (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 0,8%).

20.04.2012 – 30.04.2013e

Οικογενειακή κατάσταση:
Οι ενήλικες εξυπηρετούμενοι είναι έγγαμοι σε ποσοστό 46,9%, άγαμοι σε ποσοστό 29%  και διαζευγμένοι ή σε διάσταση σε ποσοστό 18%.

20.04.2012 – 30.04.2013f

Οι γονείς των παιδιών που εξυπηρετήθηκαν από το παιδιατρικό ιατρείο είναι έγγαμοι σε ποσοστό 52,8%, άγαμοι σε ποσοστό 24,7%  και  διαζευγμένοι ή σε διάσταση σε ποσοστό 12,8% (ποσοστό έλλειψης στοιχείων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις: 5,5%).

20.04.2012 – 30.04.2013g

Χώρα καταγωγής:
Οι ασθενείς κατάγονται από την Ελλάδα σε ποσοστό 67,1%. Σε ποσοστό 32,2% κατάγονται από άλλες χώρες -οι περισσότεροι από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία- (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 0,7%).

20.04.2012 – 30.04.2013h

Τόπος διαμονής:
Σε ποσοστό 89,4% οι εξυπηρετούμενοι διαμένουν στο Δήμο Ηρακλείου – σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Οι υπόλοιποι διαμένουν σε άλλους Δήμους του Νομού Ηρακλείου (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 0,2%).

20.04.2012 – 30.04.2013i

Εκπαίδευση:
Οι ενήλικες εξυπηρετούμενοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίου ή λυκείου) σε ποσοστό 46,9%, απόφοιτοι δημοτικού σε ποσοστό 31,6% και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 7,8%. Το ποσοστό των αναλφάβητων είναι 9,8% (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 3,9%).

20.04.2012 – 30.04.2013j

Εργασιακή κατάσταση:
Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση των ενήλικων εξυπηρετούμενων, είναι άνεργοι σε ποσοστό 56%, άτυπα εργαζόμενοι σε ποσοστό 23,1% και εργαζόμενοι σε ποσοστό 1,6% (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 3,0%).

20.04.2012 – 30.04.2013k

Αναφορικά με τους γονείς των εξυπηρετούμενων παιδιών, οι μητέρες είναι άνεργες σε ποσοστό τουλάχιστον 45,5%, ενώ οι πατέρες είναι άνεργοι σε ποσοστό τουλάχιστον 25,7%.

20.04.2012 – 30.04.2013l

Οικονομικοί πόροι:
Οι ενήλικες εξυπηρετούμενοι στηρίζονται οικονομικά από συγγενείς και φίλους σε ποσοστό 44,0%. Σε ποσοστό 23,1% εξασφαλίζουν εισόδημα από άτυπη εργασία, ενώ σε ποσοστό 20,5% αναφέρονται άλλες πηγές εισοδήματος, όπως επιδόματα. Αναφέρεται απουσία οικονομικών πόρων σε ποσοστό 12,4% (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 7,2%).

20.04.2012 – 30.04.2013m

Είδος στέγασης:
Σε ενοικιαζόμενη κατοικία διαμένει το 41,7% των εξυπηρετούμενων, σε ιδιόκτητη το 26,1%, ενώ η φιλοξενία αναφέρεται σε ποσοστό 12,4%. Επίσης, προσήλθαν 2 άστεγοι καθώς και 16 άτομα που κατοικούν στον τοπικό καταυλισμό των Ρομά (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 16,5%).

20.04.2012 – 30.04.2013n

Τελευταίος ασφαλιστικός φορέας:
Ως τελευταίος φορέας ασφάλισης αναφέρεται το ΙΚΑ σε ποσοστό 33,1%, το ΤΕΒΕ σε ποσοστό 16,5%, ο ΟΓΑ σε ποσοστό 7,6%, η ασφάλιση μέσω Πρόνοιας σε ποσοστό 4,2%. Λοιποί ασφαλιστικοί φορείς αναφέρονται σε ποσοστό 1,6%. Το 17% των εξυπηρετούμενων αναφέρουν ότι δεν είχαν ποτέ ασφάλιση (ποσοστό έλλειψης στοιχείων: 19,8%).

20.04.2012 – 30.04.2013o
Ως κύριες αιτίες απουσίας ασφάλισης αναφέρονται η ανεργία (40%), η άτυπη εργασία (21,8%) και η αδυναμία κάλυψης ασφαλιστικών ή φορολογικών υποχρεώσεων (18,8%).

20.04.2012 – 30.04.2013p

Εξυπηρέτηση οικογενειών:
Από το σύνολο των εξυπηρετουμένων ενηλίκων και παιδιών (595 άτομα), οι 305 προσήλθαν στο ιατρείο μαζί με άλλα μέλη της οικογένειά τους. Οι 595 εξυπηρετούμενοι αντιστοιχούν σε συνολικά 414 οικογένειες.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσοι στέκονται αλληλέγγυοι στο έργο αυτό, με την ηθική, υλική, οικονομική και εργασιακή συμμετοχή τους.

Εμείς, οι άνθρωποι του Δικτύου (μέλη, φίλοι και εθελοντές), είμαστε δίπλα σας για να συντρέξουμε όποιον συνάνθρωπό μας έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη. Εσείς, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, είναι ζωτικής σημασίας να αγκαλιάσετε και να κάνετε δική σας υπόθεση την προσπάθεια αυτή, αλλιώς δεν θα υπάρξει.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη.

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης