Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου

Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου

Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», μέσα από τις διαδικασίες συγκρότησης, υλοποίησης και λειτουργίας του, αποκαθιστά τις έννοιες και τις εφαρμογές της ηθικής, της πολιτικής και της οικονομίας στο κοινωνικό πεδίο και, ειδικότερα, σ’ αυτό της δημόσιας υγείας, που τόσο έχουν διασυρθεί στον καιρό μας και κοινωνεί στην πράξη ήθος και αλληλεγγύη.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης