Συνάντηση Νοσηλευτών Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης

Παρακαλούνται οι εθελοντές νοσηλευτές του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» να προσέλθουν στην πρώτη τακτική συνάντηση για το έτος 2014, προκειμένου να συζητηθούν τρέχοντα θέματα και να οριστούν νέοι στόχοι.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης, την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, στις 18:00.

Σ΄ αυτήν τη συνάντηση είναι ευπρόσδεκτοι και όποιοι άλλοι νοσηλευτές επιθυμούν να ενημερωθούν ή/και να εμπλακούν στη δράση μας!

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης