Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου στο «Γρανάζι»

Την Παρασκευή 11 Απριλίου στις 20:00 το Κοινωνικό Σωματείο Συνεργασίας, Αλληλεγγύης και Τεχνών «Το Γρανάζι» φιλοξενεί στο χώρο του (Βικελά 35) μέλη του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», με στόχο την παρουσίαση του έργου του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης και την ανάπτυξη προβληματισμών, που προκύπτουν από την μέχρι τώρα λειτουργία του στο πλαίσιο της κρίσης:

  • Ποιες οι δράσεις των Κοινωνικών Ιατρείων;
  • Πώς η οικονομική κρίση επηρέασε τη δημόσια υγεία;
  • Ποιος ο ρόλος των ιδιωτικοποιήσεων και πώς αγγίζουν τη δημόσια υγεία;
  • Μπορούν παρόμοια αυτοογρανωμένα εγχειρήματα να αντικαταστήσουν τις κρατικές δομές /παροχές;

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης