ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 6 + 1 Προγραμματικές Θέσεις για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία των ανθρώπων

Ο Σύλλογος «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» και το «Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου», θεωρώντας τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως τον κατεξοχήν θεσμό συγκρότησης, καλλιέργειας και ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής, και νοηματοδότησης του συλλογικού κοινωνικού βίου, καλεί τους εκλογικούς συνδυασμούς που διεκδικούν να υπηρετήσουν τον θεσμό, δηλαδή το συλλογικώς ευ ζην των κατοίκων του Δήμου μας, να δεσμευτούν και να εγγυηθούν προγραμματικά τα ακόλουθα:

  1. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς στέγη.
  2. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς τροφή.
  3. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς ρεύμα και νερό.
  4. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς εκπαίδευση.
  5. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς φροντίδα υγείας.
  6. Κανείς κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου χωρίς κοινωνική φροντίδα και προστασία.
  7. Η τήρηση όλων ανεξαιρέτως των παραπάνω δεσμεύσεων και εγγυήσεων θα εξασφαλιστεί με κάθε μέσον και τρόπο.

Ο Σύλλογος «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» και το «Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου», ως μία δημοκρατική, αυτοδιαχειριζόμενη συλλογικότητα αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους κατοίκους του Δήμου μας, θεωρεί ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο η ηθική επιστρέφει στην πολιτική, η πολιτική νοηματοδοτεί τον συλλογικό κοινωνικό βίο και η Τοπική Αυτοδιοίκηση τίθεται στην υπηρεσία των ανθρώπων.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης