Συνάντηση Κοινωνικών Λειτουργών Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, στις 18:30, έχουν συνάντηση στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης οι κοινωνικοί λειτουργοί που εμπλέκονται στη λειτουργία του.

Σ΄ αυτήν τη συνάντηση είναι ευπρόσδεκτοι και όποιοι άλλοι κοινωνικοί λειτουργοί επιθυμούν να ενημερωθούν ή/και να εμπλακούν στη δράση μας!

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης