Πρόσκληση για ανοικτή συνέλευση του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης Ηρακλείου

Το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης Ηρακλείου θέλει να  ενημερώσει  τα μέλη, τους εθελοντές όλων των ειδικοτήτων και τους εξυπηρετούμενους πως την Τετάρτη 25/02/2015 και ώρα 7:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ανοικτή συνέλευση στο κτήριο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου (Κριτοβουλίδου 19).

Το κεντρικό θέμα συζήτησης θα είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη του Κ.Ι.Α. Θα κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις και θα παρθούν αποφάσεις, που θα αφορούν το μέλλον της λειτουργίας του Κ.Ι.Α.

Γι’ αυτό καλούνται όλα τα μέλη μας να βρίσκονται εκεί, ώστε να έχουν λόγο και άποψη στο συγκεκριμένο  θέμα, που θα κρίνει τη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται κάτι παραπάνω από απαραίτητη, εφ’ όσον όλοι μαζί στηρίζουμε την αλληλέγγυα δράση του Κ.Ι.Α

Από το Δ.Δ.Σ. του Κ.Ι.Α.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης