Απάντηση στην αίτηση για παραχώρηση χώρου -Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας-

Απάντηση από το Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, στην υπ. αριθμό 112/19.03.2015 αίτηση για παραχώρηση χώρου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου».

Δήμος Ηρακλείου

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης