Ανακοίνωση στήριξης προς το 1ο LGBTQI+ Pride Κρήτης

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», στηρίζοντας έμπρακτα κάθε προσπάθεια εξάλειψης κοινωνικών αποκλεισμών, ανισοτήτων και διακρίσεων, μεταξύ άλλων και ως προς το σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων, χαιρετίζει και υποστηρίζει τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος και Σεξουαλικότητας LGBTQI+Pride Κρήτης, στις 26-27 Ιουνίου 2015, στο πάρκο Γεωργιάδη. 

Η αλληλεγγύη προς τις ομάδες των ατόμων που περιθωριοποιούνται είναι για μας αυτονόητη και επιβεβλημένη, ιδιαίτερα στο σημερινό περιβάλλον μίσους και φόβου απέναντι στη διαφορετικότητα.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης