Πανελλαδικές Συναντήσεις Κοινωνικών Ιατρείων – Φαρμακείων Αλληλεγγύης

Τα Κοινωνικά Ιατρεία – Φαρμακεία Αλληλεγγύης από όλη τη χώρα συναντιόμαστε και οργανώνουμε:

  • Τη δράση μας στην καθημερινότητα μέσα στις δομές αλληλεγγύης.
  • Την απάντησή μας απέναντι στις δολοφονικές πολιτικές του Υπουργείου Υγείας.

Κάνουμε την αλληλεγγύη …μεταδοτική και την πολιτική τους στην υγεία …παρελθόν.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης