Πρώτη συνέλευση – συνάντηση αυτομόρφωσης

Πρόσκληση στην πρώτη από μία σειρά συνελεύσεων-συναντήσεων αυτομόρφωσης, την Κυριακή 15 Νοέμβρη, ώρα 6μμ, Ζουδιανού 11 (όπισθεν Πλαστήρα, στο ύψος του Intermax) στο Άρτιο-Εργαστήρι Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Το Κ.Ι.Φ.Α. Ηρακλείου δεν επιδιώκει την υποκατάσταση του κρατικού συστήματος υγείας, ή αναμένει την αποκατάσταση του. Δεν είναι λύση έκτακτης ανάγκης και δεν στοχεύει στην αυτοκατάργηση του. Στοχεύει σε μία διαφορετική προσέγγιση στην υγεία, σε ευρεία κοινωνική και όχι ατομική κλίμακα. Προσέγγιση που αντιπαραθέτει και αρνείται τη φιλανθρωπία, την ιατρική για το κέρδος και την αναγωγή του ανθρώπου σε κάποιο επιμέρους σύμπτωμά του. Η αλληλεγγύη, η αμοιβαιότητα, η ισοτιμία, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, καταγωγής, σεξουαλικής ταυτότητας ή θρησκείας, προτάσσονται αφενός ως απαραίτητα στοιχεία για μία πολυπαραγοντική αντιμετώπιση της υγείας, και του ανθρώπου ως μία βιο-ψυχο-κοινωνική ολότητα, και αφετέρου, ως κομμάτι του ευρύτερου αγώνα για κοινωνική χειραφέτηση.

Τα παραπάνω λόγια εκφράζουν μία κατεύθυνση για το Κ.Ι.Φ.Α. Ηρακλείου. Κατεύθυνση η οποία επικαιροποιεί και προεκτείνει τους στόχους που θέσαμε στην αφετηρία μας, και διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη Αρχών (Καταστατικό). Θέλουμε να κάνουμε πράξη την ουσία αυτών των στόχων· να μην καταλήγει η καθημερινή λειτουργία των ιατρείων τυπική και διεκπεραιωτική. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε άμεσα από έναν προσεκτικό απολογισμό σε επικαιροποίηση, επαναξιολόγηση, και αλλαγή του τρόπου λειτουργίας μας. Η σειρά συνελεύσεων-συναντήσεων αυτομόρφωσης είναι μία απάντηση (όχι αποκλειστική) σε αυτό το ζήτημα, με σκοπό να συνδιαμορφώσουμε στο άμεσο προσεχές διάστημα ένα στοχευμένο και δομημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο άτομα θα συναντηθούν, και οι ιδέες που θα κατατεθούν δεν θα μείνουν στον αέρα, αλλά θα δοκιμαστούν στην πράξη με βάση την προσωπική και τη συλλογική δέσμευση.

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης