Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Πρώτης Αντιμετώπισης

Σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και Πρώτης Αντιμετώπισης από τον Νίκο Μυρωδιά, εκπαιδευτή – διασώστη του ΕΚΑΒ, το Σάββατο 19/03/2016 στις 11:00 – 13:30, στο χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου (κτίρια Πανεπιστημίου Κρήτης -πτέρυγα Μ-, Λεωφόρος Κνωσού).

πρώτες βοήθειας

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης