Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση

Καλούνται τα μέλη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου σε ετήσια απολογιστική συνέλευση, στις 6 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30, στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου (Κριτοβουλίδου 19), με τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός δράσης Δ.Σ.
  • Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. για τη διαχείριση.
  • Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων ιατρείων και φαρμακείου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Γιώργος Νότας
Ο Γραμματέας, Γιάννης Αυγουστάκης

Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης