Ενημερωτική Συνάντηση για το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου»

Σας περιμένουμε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012, στις 19:00, στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, για να ενημερωθείτε για τη μέχρι σήμερα πορεία των δραστηριοτήτων του «Δικτύου

Read more

Αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για διάθεση χώρου

Ηράκλειο, 19/06/2012

Αρ. Πρωτ.:13

Προς: Πρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Ε. Στεφάνου

Κοιν.:
1. Αντιπρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Γ. Τζιρίτα
2. Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής

Read more