Είναι ακόμα σημαντικές οι αποστολές φαρμάκων στην Ελλάδα;

Εισήγηση της κας Κουρουπάκη στη συνάντηση εθελοντών στο Μιλάνο στις 8/10/2017. 
Είναι ακόμα σημαντικές οι αποστολές φαρμάκων στην Ελλάδα;
Το ερώτημα αυτό από

Read more