Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης: «Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 20.04.2012 – 09.02.2013»

Στο Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Αλληλεγγύης εξυπηρετήθηκαν τη χρονική περίοδο 20.04.2012 - 09.02.2013 από εθελοντές, μέλη ή φίλους του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Read more

Αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για διάθεση χώρου

Ηράκλειο, 19/06/2012

Αρ. Πρωτ.:13

Προς: Πρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Ε. Στεφάνου

Κοιν.:
1. Αντιπρύτανη Παν/μίου Κρήτης, κ. Γ. Τζιρίτα
2. Πρόεδρο Τμήματος Ιατρικής

Read more