Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης: «Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 20.4.2012 – 31.12.2016»

Στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης εξυπηρετήθηκαν τη χρονική περίοδο 20.4.2012 – 31.12.2016 από εθελοντές, μέλη ή φίλους του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου», με αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια και χωρίς καμία οικονομική, πολιτική, κομματική ή οποιαδήποτε άλλη δέσμευση, κατεύθυνση, εποπτεία ή υστεροβουλία, 2794 ασθενείς, μέσα από 12028 επισκέψεις.  Continue Reading

Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης: «Στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 20.4.2012 – 31.8.2015»

Στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης εξυπηρετήθηκαν τη χρονική περίοδο 20.4.2012 – 31.8.2015 από εθελοντές, μέλη ή φίλους του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Read more

Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης: «Στατιστικά στοιχεία για το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2015»

Στο Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο Αλληλεγγύης εξυπηρετήθηκαν το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος 2015 από εθελοντές, μέλη ή φίλους του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Read more