Αίτημα προσφοράς για μεταφορά εθελοντών του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου (ΚΙΦΑ) Ηρακλείου Κρήτης σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Aegean Airlines
Βιλτανιώτη 31
14564 Κάτω Κηφισιά
Αθήνα
Ηράκλειο, 12.11.2015
Θέμα: Αίτημα προσφοράς για μεταφορά εθελοντών του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Κοινωνικού

Read more

Απάντηση στην αίτηση για παραχώρηση χώρου -Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας-

Απάντηση από το Γραφείο Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Ηρακλείου, στην υπ. αριθμό 112/19.03.2015 αίτηση για παραχώρηση χώρου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Read more

Αίτηση στο Δήμο Ηρακλείου για παραχώρηση χώρου

Ηράκλειο, 19/03/2015
Αρ. πρωτ.: 112

Προς:
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, κ. Γρηγόρη Πασπάτη

Κοιν.:
1. Δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Βασίλη Λαμπρινό
2.

Read more