Στόχοι

  • H δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης των ανέργων, των επισφαλώς εργαζομένων, των ανασφάλιστων, των φτωχών και των εν γένει εχόντων ανάγκη βοήθειας. Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος προχώρησε στην άμεση ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης, με προτεραιότητα τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας, παρέχοντας ευρύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
  • H καλλιέργεια σχέσεων και ο συντονισμός της δράσης του Συλλόγου με το κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, την εκκλησία, κοινωνικούς φορείς, σωματεία, οργανώσεις, επιμελητήρια, επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά με κάθε φορέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για ενημέρωσή τους και παροχή συνδρομής για την πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
  • H ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης και συμπαράστασης μεταξύ των μελών, αλλά και μεταξύ των μελών του Συλλόγου και των λοιπών συμπολιτών μας.
  • H υποστήριξη και προαγωγή των πολιτιστικών, μορφωτικών, κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου και των δεξιοτήτων των μελών του και των συμπολιτών μας.