Τομείς δράσης

  • Οργάνωση δομών για την παροχή ιατρικής, οδοντιατρικής, νοσηλευτικής, συμβουλευτικής, φαρμακευτικής, νομικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε η λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης.
  • Οργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεστιάσεων, εκδρομών, εορτών, εκθέσεων, προβολών ταινιών, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.
  • Έκδοση εντύπων και περιοδικών.
  • Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία με ιδρύματα και άλλες ενώσεις που έχουν παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
  • Επαφές και παρεμβάσεις σε κρατικές, αυτοδιοικητικές αρχές, σε ιδιώτες, σε κοινωνικούς και μαζικούς χώρους και συντονισμός με σωματεία, επιστημονικούς οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς.
  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των εχόντων ανάγκη βοήθειας και τις ανάγκες τους και αναζήτηση συνδρομής για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, μέσω δημοσίευσης ανακοινώσεων και κυκλοφορίας εντύπων.
  • Συντονισμός και διάδοση των απόψεων του Συλλόγου μέσω της χρήσης του διαδικτύου, ηλεκτρονικών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά των νέων τεχνολογιών, για τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό και τη διάδοση των απόψεων του Συλλόγου.
  • Διαρκής επαφή με την κοινωνία και ενημέρωσή της πάνω στα προβλήματα των εχόντων ανάγκη βοηθείας και των εν γένει σκοπών του Συλλόγου.
  • Κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα που δεν αντιτίθεται στο καταστατικό και μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.