Έντυπα

Το φυλλάδιο του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης

και έντυπα, μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες, έχουν φτάσει σε φορείς και χώρους, όπου μπορούν να ενημερωθούν άμεσα οι άνθρωποι της πόλης μας.

Αν νιώθεις ότι το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» είναι και δική σου υπόθεση, μη διστάσεις να τα κατεβάσεις – εκτυπώσεις, για να συντρέξουμε όποιον συνάνθρωπό μας έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Τι είναι το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης: 

Ανακοίνωση για το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης: