Ομάδες εργασίας

 • Γραμματείας Ιατρείων
 • Γυναικολόγων
 • Εθελοντών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • Κοινωνικών Λειτουργών
 • Μαιών
 • Οδοντιάτρων
 • Οφθαλμιάτρων
 • Παιδιάτρων
 • Παθολόγων /Γενικών Ιατρών
 • Φαρμακοποιών
 • Ψυχιάτρων
 • Ψυχολόγων