Τρέχουσες ανάγκες

Ανάγκες που αφορούν στη δράση του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου» και στη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης, ανά ημερομηνία δημοσίευσης.

2016

2015

2014

2013